DALARNAS LOKAL AVDELNING

Styrelsens sammansättning 2020-21


Ordförande

Ann-Sofie Werf

oryx59@hotmail.se


Vice Ordförande

Nils Björklund

nils.bjorklund@telia.com    

Mobil: 0706-337 054

 

Kassör


Sekreterare

Rune Werf

rune.werf@hotmail.se 

Mobil: 0738-222 340 


Ledamot

Lars Erik Nord

mobil: 0761-000 019

kaliber.12@hotmail.com 


Ledamot

Sven-Olov Åsberg

sven-olov.asberg@telia.com

Mobil 070-591 58 86


Ersättare

Jörgen Albinsson


Revisorer

Inga-Lill Kallaes, ORSA  tfn 0250-400 03

inga-lill.kallaes@telia.com

Revisor ersättare

Knuts Gunnar Hansson

mobil: 0707-470 815


Valberedning

Ola Hermansson MORA (sammankallande)

bostad: 0250-593 872

 

Hans Hansson

bostad: 0248-211 50, 0702-181 653

hans.hansson42@hotmail.com

 

Lars Groth

bostad: 0258-30160